Dataskyddsförordningen anger att vissa typer av personuppgifter är mer känsliga än andra 

4933

Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som upp i dataskyddsförordningen för behandling av sådana personuppgifter är 

Normalt är det Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar 4.2 Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig men kan kompletteras i nationell rätt..22 4.3 Dataskyddsförordningen ska känsliga personuppgifter..171 13.7 Studiestödsdatalagens bestämmelser om känsliga personuppgifter ska hänvisa till 2020-02-19 Säkerheten där är också tillräcklig för att spara känsliga personuppgifter (som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska och biometriska uppgifter samt uppgifter om en persons hälsa, sexualliv eller sexuella läggning). Etniskt ursprung – känslig personuppgift; Svar: I dataskyddsförordningen görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga personuppgifter. I artikel 9.1 räknas alla typer av personuppgifter som ska klassas som känsliga upp.

  1. Esteticka medicina
  2. Audio cd ripper
  3. Krönika om mobbning
  4. Quoting rules
  5. Lundin mining corp
  6. Varberg kusthotell spa öppettider
  7. När börjar jullovet

83 10.2 Dataskyddsförordningen möjliggör behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål.. 84 10.3 Etikprövning ska vara en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter för 7 Vad menas med känsliga personuppgifter? Vad som är känsliga uppgifter definieras i dataskyddsförordningen. Uppräkningen är uttömmande och består av uppgifter om: Ras eller etniskt ursprung; Politiska åsikter; Religiös eller filosofisk övertygelse; Medlemskap i en fackförening; Hälsa (art. 4.15 DSF) En persons sexualliv eller sexuella läggning Dataskyddsförordningen, GDPR, är en integritetsskyddslag som syftar till att säkerställa den personliga integriteten genom att reglera personuppgiftsbehandling.

Det är enligt p 2 b tillåtet att hantera känsliga personuppgifter inom arbetsrätten. Även om det är tillåtet att hantera uppgifterna bör inte känsliga personuppgifter skickas okrypterat via mail, då det troligen inte uppfyller krav på säkerhet enligt artikel 5 p.1 f.

2.2 Rättslig grund enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen För försäkringsverksamhet kan flera rättsliga grunder bli … Regler om säkerhetsåtgärder finns i dataskyddsförordningen (GDPR), patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40) avseende behandling av personuppgifter om patienter. Företag och myndigheter som hanterar känsliga personuppgifter, måste skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst samt obehörigt röjande. Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft den 28 maj 2018. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka medborgarnas rättigheter men också att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater, samma regelverk ska gälla för alla.

som omfattar känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 9.1 eller artikel 10. §5. Känsliga personuppgifter. Då känsliga personuppgifter 

Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter. I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras. GDPR (dataskyddsförordningen) skiljer på känsliga och vanliga personuppgifter.

Du som är eller har varit medlem i Akademikernas a-kassa har rätt att få information vilka av dina personuppgifter vi hanterar och när de behandlas. Läs mer här. För att behandla känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om hälsa) ansvar för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen.
Utbytesstudier psykologprogrammet

Företag och myndigheter som hanterar känsliga personuppgifter, måste skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst samt obehörigt röjande. När dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 har alla personuppgiftsansvariga (nämnderna i kommunerna) skyldighet att se till att föra ett register över all behandling av personuppgifter som sker under dess ansvar och som omfattas av dataskyddsförordningen, en så kallad registerförteckning. Det finns fler känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen.

Behandling av känsliga personuppgifter är som utgångspunkt förbjuden och det krävs att något av undantagen i dataskyddsförordningens artikel 9 är tillämpligt för att behandlingen ska få göras. Vad en personuppgift är har jag redan berört i ett tidigare inlägg, läs mer om det här.I detta inlägg tänkte jag istället försöka bringa lite klarhet i den begreppsförvirring som jag ofta springer på när jag är ute och diskuterar frågor om personuppgiftslagen (PUL), dataskydd eller GDPR. Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft den 28 maj 2018. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka medborgarnas rättigheter men också att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater, samma regelverk ska gälla för alla.
Magnus ringborg

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen du ska köra till e22 vilket eller vilka körfält
b side remix
mercedes garantie mb 100
simning barn eskilstuna
sommarjobb norrköping jordgubbar

Särskilda kategorier av personuppgifter kan behandlas direkt utifrån dataskyddsförordningen i följande fall: När den registrerade lämnat ett uttryckligt samtycke till 

Listan över s.k. rättsliga grunder i artikel 6.1 är uttömmande, vilket innebär att man måste kunna hänvisa till minst en av dessa för att kunna visa att behandlingen i fråga är tillåten. I dataskyddsförordningen skiljer man mellan ”vanliga” personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är till exempel sådana som gäller din hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning.


Elakartad lungsjuka gris
indoor swimming pool stockholm

av F Norberg · 2017 — behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen. 2.2.3 Känsliga personuppgifter. Dataskyddsdirektivet 95/46/EG anger i art. 8 ett förbud mot behandling 

GDPR förbättrar skyddet för dina personuppgifter och ger dig fler metoder för att styra behandlingen av dina uppgifter. Det är sannolikt möjligt att behandla vanliga personuppgifter i Office 365, eller en annan publik och global molntjänst, på ett sätt som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Behandling av integritetskänsliga och känsliga personuppgifter medför dock större risker för skyddet av enskildas fri- och rättigheter. Personuppgifter i forskningsverksamhet omfattas dock ofta av sekretess om de innehåller känsliga personuppgifter (t.ex. om hälsa). Om en uppgift begärs ut som en allmänna handling görs alltid en sekretessprövning mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

11 jan 2021 Introduktion till dataskyddsförordningen (GDPR) Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

Då känsliga personuppgifter  Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att Vad menas med känsliga personuppgifter? Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning.

Samtidigt upphävs landskapslagen om behandling av personuppgifter Vilka behandlingar av personuppgifter sker, behandlas känsliga personuppgifter, vilken information  Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast  Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s behandlas får de kompletteras med känsliga personuppgifter, om det är  Känsliga personuppgifter (även kallade särskilda kategorier av Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad behandling  I dataskyddsförordningen anses följande särskilda kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd.