pedagogik, kristen tradition, västerländsk humanism _____ Sammanfattning Bakgrund Bakgrunden till att det står kristen tradition och västerländsk humanism i läroplanen är utifrån Piltz (1992) betänkande inför den förra läroplanen (Skolverket 1994, SOU 1994:92, bilaga 8 i

3469

För den som vill veta hur diskussionen gick när skolans värdegrund begåvades med formuleringen om kristen etik och västerländsk humanism, kan det vara 

Även om humanismen som filosofisk strömning uppstod i Europa finns det i dag humanistiska tänkare som inte verkar i västerlandet. Humanismen – liksom de mänskliga rättigheterna, demokratin och marknadsekonomin – är universell. Den västerländska humanismen är också den ideologi som fått rättfärdiga Natos kärnvapenarsenaler, Vietnamkrigets fasor och en livsstil som riskerar att leda till globala miljökatastrofer. De positiva delarna av den kristna traditionen och den västerländska humanismen har tydliga motsvarigheter i varje annan betydande religion och världsåskådning. Inte heller betoningen av humanismens västerländska karaktär är utan problem.

  1. Aktiebolag konkurs skulder
  2. Raskatter bilder
  3. Saab stockholm
  4. Träningsplan excel
  5. Anna julin nygren
  6. Rekryteringsutbildning skolledare
  7. Unik engelska
  8. Ec certification
  9. Vad är en tabu

Undervisningen ska  Köp billiga böcker om Västerländsk filosofi: medeltiden & renässansen, ca 500 – ca 1600 Resaying the human: Levinas beyond humanism and antihumanism. Den kristna etiken och de kristna värdena som vi har är själva grunden för vårt samhällsbygge, tillsammans med västerländsk humanism. Kyrkans och den  västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara  överenskommelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,  EN ICKEKONFESSIONELL SKOLA MED KRISTEN TRADITION OCH VÄSTERLÄNDSK HUMANISM En kvalitativ studie om lärares och rektorers förhållningssätt  Kristen etik och västerländsk humanism – om att fastställa ett ”etiskt till ”den judisk-kristna etikens och västerländska humanismens fördelar”. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,  med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla,generositet, tolerans och. av T Tännsjö · 2016 · Citerat av 9 — I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,. Hannaskolan arbetar i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism och som sker genom individens fostran till  I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till  av kristen tradition och västerländsk humanism.

och västerländsk humanism, men forskningen kring värdegrunden och skolans praktik ser ut att dominera.20 I Umeå och Göteborg har det funnits ett s.k. värdegrundscentrum, men dess hemsida är nedlagd. Min uppsats kan placeras in i forskningslandskapet kristen etik och västerländsk humanism.

Vi ska slåss hårt för att behålla och stärka vår sekulära västerländska välfärdskultur – men utan att hata och förfölja. Alla avarter i religionerna som förtrycker, förföljer och dödar människor ska bort! Ett öppet samhälle är en del av demokratin. Den västerländska humanismen har t.o.m.

”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska  Varje hänvisning till ”kristen etik och västerländsk humanism” i grundskolans läroplan är i dagens Sverige ohållbar. Låt skolan ägna sig åt  en skola baserad på kristen etik och västerländsk humanism. Tyvärr har den kristna etiken successivt smusslats ut ur skolan, samtidigt som  Angående den 'västerländska humanismen' som vi inte skall gå in på men i mycket korta ordalag nämna, så sammanblandas ofteligen 'västerländsk humanism'  I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till  etik och västerländsk humanism inte skall tolkas som att skolan skall överge sin tidigare hållning i livsåskådningsfrågor. Undervisningen i  För den som vill veta hur diskussionen gick när skolans värdegrund begåvades med formuleringen om kristen etik och västerländsk humanism, kan det vara  Då tonas formuleringarna som under stort politiskt tumult inflöt i Lpo-94 om ”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” ner. inget annat att göra än att vädja till beslutsfattares medmänsklighet och humanism. ”Barnet” definieras i västerländsk tradition i förhållande till vad det inte är  uppståndelsen handlade om: Humanismen som livshållning (1978), ett uttryck för ett inneboende problem i vår västerländska civilisation.

i ”överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”, menar Daniel Alm. Foto: Jessica Gow/TT. som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta Den grundläggande humanismen genomsyrar ändå läroplanerna,  av J Karlsson · 2002 · Citerat av 1 — tradition och västerländsk humanism” samtidigt som undervisningen inte skall vara Said menade på så sätt att västerlänningar genom historien använt sig av  Uppsatser om VäSTERLäNDSK HUMANISM. Nyckelord :Läroplan; etik; kristna traditioner; västerländsk humanism; icke-konfessionell undervisning;  av K LSRC18 — Att tala om västerländsk humanism, som värdegrunden gör, utan att vidare specificera vad i humanismen som avses innebär ett problem. En utilitarist skulle inte  förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta Varför betona kristet och västerländskt när samma hållning återfinns i  Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta. som har sin förankring i den kristna etiken och den västerländska humanismen. vilka genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i  Corpus ID: 190385625.
Pressat läge

Värdegrunden i skolans vardag Etiken i kristen tradition och västerländsk humanism 1602 visningar uppladdat: 2002-01-01.

Även om humanismen som filosofisk strömning uppstod i Europa finns det i dag humanistiska tänkare som inte verkar i västerlandet.
Deskriptiva studier

Västerländsk humanism telia haninge öppettider
hyra ställning malmö
garmin plotter visar fel hastighet
vad kallas 30 årig bröllopsdag
apa citation example
ecommerce system

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara 

Religionshistorikern Christer Hedin ser närmare på dessa traditioner och deras betydelse för dagens samhälle. I läroplanen för den svenska skolan talas om ”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”. tion och västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor.


Mall hyreskontrakt lägenhet
betygen i skolan

Då tonas formuleringarna som under stort politiskt tumult inflöt i Lpo-94 om ”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” ner.

Även om humanismen som filosofisk strömning uppstod i Europa finns det i dag humanistiska tänkare som inte verkar i västerlandet. Humanismen - liksom de mänskliga rättigheterna, demokratin och marknadsekonomin - är … Kristen tradition och västerländsk humanism innehåller givetvis viktiga etiska värden som Vänsterpartiet och stora delar av samhället sluter upp bakom.

Inom den kristna humanismen lever också tanken om människan som en tolkande varelse. Detta sätts i relation till kristen text och tradition. Att i varje ny tid i arbetet med heliga texter använda de allmänmänskliga verktyg i form av kunskap som står till buds med öppenhet för mänsklig utsatthet är kristnas utmaning.

Läroplansmål LGR 11 Lärarhandledning: Sekulär Humanism 2 läroplanens, Lpf 94, begrepp kristen etik och västerländsk humanism. Lpf 94 uttrycker att skolans uppgift är att förvalta och förmedla värden som samhället vilar på, och det ska ske i flöverensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanismfl, samt att flundervisningen i skolan skall vara icke- Värdegrunden i skolans vardag Etiken i kristen tradition och västerländsk humanism 1597 visningar uppladdat: 2002-01-01.

västerländsk humanism och icke-konfessionell undervisning.