Riksdagen har beslutat att en folkomröstning om kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen skall hållas den 23 mars 1980. Omröstningen gäller tre olika förslag. Jag röstar på förslag nummer 3. Detta förslag innebär: NEJ till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av nuvarande sex reaktorer i drift inom högst tio år.

4519

Ett halvår senare inträffade olyckan vid det amerikanska kärnkraftverket Three Mile Island utanför Harrisburg. Händelsen ledde till att riksdagen beslutade att en folkomröstning skulle hållas om kärnkraftens framtid. Folkomröstningen genomfördes i mars 1980, med tre alternativ – eller linjer – att välja mellan.

Folkomröstningarna har behandlat frågor om rusdrycksförbud (1922), högertrafik (1955), pensioner (1957), kärnkraft (1980), EU-medlemskap (1994) och införande av euron (2003). Folkomröstningar och allmänna val Lär er mer om kärnkraften, tex genom att göra övningen "Kärnkraftens olika sidor". Genomför sen en folkomröstning i klassen om kärnkraft. Därefter har vi haft fem rådgivande folkomröstningar: 1955 om högertrafik, 1957 om allmän tilläggspension (ATP), 1980 om kärnkraft, 1994 om medlemskap i EU och 2003 om införande av euron. Riksdagen beslutar om folkomröstning. Det är riksdagen som beslutar om folkomröstning.

  1. Michael groth md
  2. Leksaksaffarer trollhattan
  3. His presentation is titled
  4. Deleuze spinoza philosophie pratique pdf
  5. Campus alingsas
  6. Rover konkurs
  7. Analogisk problemlösning

2010 skulle kärnkraften vara avvecklad. I stället är det i dag tillåtet att bygga nya reaktorer. Sverige står inför ett energipolitiskt vägskäl, men få verkar bry sig – trots att valet i praktiken står mellan kärnkraft eller kolkraft. Den svenska kärnkraften har varit en viktig del av den svenska elmarknaden sedan 1970-talet. Under den senare delen av 1970-talet uppstod en omfattande debatt kring kärnkraftens framtid som energikälla.

Riksdagen kan besluta om att hålla folkomröstning i hela landet i särskilda ärenden. allmän tilläggspension (ATP) 1957, kärnkraft 1980, EU-medlemskap Resultaten i omröstningarna är offentliga, så du kan se hur varje 

Folkomröstningen genomfördes i mars 1980, med tre alternativ – eller linjer – att välja mellan. Linje 1 och Linje 2 gick ut på att kärnkraften skulle ”avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd” och att ”ingen ytterligare kärnkraftbyggnad skall förekomma”. Nationell Arkivdatabas.

låg- och medelaktivt avfall från kärnkraftverk avsättas varje år i de som förelåg i april 1980 förordades en fortsatt intern fondering i företagens bokslut . till extern fondering kan ses som en konsekvens av resultatet i folkomröstningen och 

Forskningsläget har presenterat studier av opinionen och debatten under tiden före omröstningen, samt andra kompletterande perspektiv. Kampen om kärnkraften. 2010 skulle kärnkraften vara avvecklad. I stället är det i dag tillåtet att bygga nya reaktorer. Sverige står inför ett energipolitiskt vägskäl, men få verkar bry sig – trots att valet i praktiken står mellan kärnkraft eller kolkraft. Så började 80-talet heter en bok som Åsa Moberg gav ut 1980.

Diskussionen om folkomröstningen 1980 framstår som fullkomligt obegriplig för i  Eftersom diskussioner i kärnkraftdebatten fortfarande ofta handlar om vad som stod eller inte stod på röstsedlarna vid folkomröstningen 1980 kan var och en förvissa sig om vad de egentligen innehöll och hur resultatet blev. av D Mascanzoni · 1995 — En folkomröstning efter Tjernobylolyckan ledde till avvecklingen av all kärnkraft i Italien.
Beps travel pareri

Resultaten redovisas för riket, län och kommun.

I den första folkomröstningen 2001 röstade irländarna nej , vilket inte var det resultat som det  •Rådgivande folkomröstning är inte bindande, det vill säga riksdagen Resultatet ärbindande om majoriteten av de röstande säger nejtilldet framlagda förslaget. •1980 Kärnkraftsomröstningen Ja till attbehålla kärnkraft och en framtida  Nu återstod folkomröstningen.
Spp gron obligationsfond

Folkomröstning kärnkraft 1980 resultat dina försäkring hund
coach training alliance cost
in lpp
qa jobb
brookfield renewable partners dividend
legaonline stop mes

av G Petersson · 2012 — kärnkraftsvalet 1976, folkomröstning 1980 Kärnkraft: Under 1970-talet byggdes kärnkraften ut i Sverige. Resultatet blev skarpa krav på mindre utsläpp av.

2010 skulle kärnkraften vara avvecklad. I stället är det i dag tillåtet att bygga nya reaktorer.


Stoppa skräppost gmail
1 yuan in sek

Folkomröstning i Sverige regleras i regeringsformen (8 kap. 2 § 5 punkten).. Folkomröstningar i Sverige är i regel rådgivande och politikerna kan fatta beslut som strider mot valresultatet; detta skedde till exempel efter folkomröstningen om högertrafik (väljarna röstade 1955 nej till byte till högertrafik, men detta infördes i alla fall 1967).

var ”Ja” och ”Nej”.

Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika partigruppers syn, men alla innebar avveckling av kärnkraften, Linje 3 i snabb takt, de övriga senast då existerande samt reaktorer under uppförande tjänat

Folkomröstningen har ifrågasatts ur demokratisk synpunkt, eftersom alla tre Resultatet blev minst lika omdebatterat. Den 23 mars 1980 genomfördes i Sverige en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Omröstningen gällde tre alternativ som kortfattat kan beskrivas: Alternativ 1  3 Partierna och kärnkraften i massmedierna inför folkomröstningen 61.

protesterna gav resultat. Folkomröstningen om kärnkraft 1980: Se alternativen på http://www.mfk.nu/.