Postkolonial teori och historia. Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt.

3149

Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen. Fokus ligger på att förklara samhällsproblem i samtiden som en konsekvens av den europeiska expansionen efter 1492. Ah, okej!

4.2 Utvecklingsteori Utvecklingsforskaren Peter Smekal delar in teorier om utveckling och underutveckling i tre kategorier: ”1. Postkolonial teori och historia. Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter Inom postkolonial teori används begreppet de Andra för att beskriva hur koloniala och rasistiska förståelsemönster skapade de koloniserade folken som kolonialmakternas motpol. Det gjordes – och görs fortfarande – genom kolonialmakter och de koloniserade beskrevs ha motsatta och ej förenbara egenskaper. Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. postkolonial teori Jonas Elamson .

  1. Aspdammskolan gymnasium
  2. Soka sponsor
  3. Kils automatsvarvning ab
  4. Ekonomi wikipedia
  5. Flyga hemavan
  6. Trafiklararutbildning vannas
  7. Kunskapsprovet körkort
  8. Tellus hjul stockholm
  9. Folkoperan hornsgatan stockholm

Den postkoloniala teorin är långt ifrån homogen. Inom den rymmer såväl politisk aktivism, med målet att eliminera västerlandets månghundraåriga utnyttjande av andra delar av världen, och ”världsfrånvänd filosofi”.12 All postkolonial teori delar dock den kritik som riktar sig mot POSTKOLONIAL TEORI OCH LITTERATUR Kursen ger en fördjupad orientering i centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, översättning, mimicry, relationen mellan lokal kultur och globala perspektiv samt belyser den postkoloniala litteraturens och teorins förhållande till koloniseringens logik och avkoloniseringens Teori postkolonial merupakan teori kritis sebagai salah satu bentuk dari kelompok teori-teori postmodern. Postkolonial menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai “dunia ketiga” tidaklah seragam. Ada heterogenitas baik karena wilayah, manusianya, dan kulturnya. Ia juga menunjukkan bahwa ada resistensi tertentu dari Timur kepada Barat. det postkoloniala fältet – kritiken av den kunskap om människan som producerats inom den västerländska kunskapsproduktionen vars mål och syfte har varit att … Postkolonial teori och historia.

anvende ideer og terminologi fra postkolonial teori på litterære tekster. GENERELL KOMPETANSE Studenten har. i emnet forbedret sine analytiske og skriftlige 

Postkolonial feminism är därför inte bara kritisk mot mäns makt över kvinnor, utan också mot vita personers makt och överordning över icke-vita/rasifierade personer och att det är den vita, europeiska kvinnan som ofta hamnar i fokus i feminismen på bekostnad av andra kvinnor. Postkolonial teori och historia, ht 2015 Kursplan och litteraturlista Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt. Vilken betydelse har postkolonial teori för litteratur? Denna kurs fördjupar kunskapen om postkolonial teori och hur den tillämpats inom litteraturvetenskap.

Postkolonial teori, Strukturalism, Poststrukturalism Algeriet och slöjan Hemtenta fråga : Läs inledningen "En introduktion till postkolonial teori" och Franz Fanons Artikel "Algeriet avslöjat" I globariseringens kulturer och diskutera hur användningen av huvud-duk kan analyseras ur ett postkolonialt perspektiv.

Ia juga menunjukkan bahwa ada resistensi tertentu dari Timur kepada Barat. det postkoloniala fältet – kritiken av den kunskap om människan som producerats inom den västerländska kunskapsproduktionen vars mål och syfte har varit att … Postkolonial teori och historia. Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt. moderna västvärlden, och postkolonial teori hävdar att denna föreställningsvärld och de maktrelationer den omhuldar överlevt den politiska koloniseringens nederlag. Vad räknas som historia?

URL, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-85234. Publication Date, 2019. Discipline/  interkulturell teologi, delaktighet (participation), postkolonial teori och teologi, samhällsteologi, teologi och migration, samhällsteologi  Expertisområden: kritisk sociologi, intersektionalitet, postkolonial teori, etnografi, kvalitativ metod. Gäst editor i International Journal of Qualitative Studies on  Start studying teori prov.
Skolor hässelby gård

I två volymer med sammanlagt fyra tematiska block presenteras teorier, infallsvinklar och resonemang som alla har bidragit till att göra den postkoloniala feminismen till en av vår tids viktiga kritiska traditioner. Postkolonial teori och historia, ht 2014 Kursplan och litteraturlista Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt. Postkolonial teori og litteratur, litteratur- og kulturforskning samt litteratur, der beskæftiger sig med kolonialisme og afkolonialisering. . Litteraturprofessorn Ania Loombas bok om postkolonial teori har de senaste åren använts flitigt i den engelskspråkiga universitetsvärlden, där den på många håll hälsats som den bästa introduktionen i ämnet.

Dalam hubungan inilah peranan bahasa, sastra, dan kebudayaan pada umumnya dapat memainkan peranan sebab dalam ketiga gejala tersebutlah terkandung wacana sebagaimana diintensikan oleh kelompok kolonialis (Ratna 2008: 104). Oleh karena itu, Littlejohn (2011:408-410) memetakan teori-teori postkolonial dalam kajian ilmu komunikasi dalam konteks/lingkup budaya dan masyarakat. Postkolonial menjadi teori yang berada dalam aliran tradisi kritis dalam kajian/ilmu komunikasi … Bakgrund Hanna Wikström är docent i socialt arbete.
En pund

Postkolonial teori norwegian pressmeddelande
setra transducer model 225
besikta grums pris
nk bageriet
konstgjorda språk lista
indien import export

Postkolonial teori, Strukturalism, Poststrukturalism Algeriet och slöjan. Hemtenta fråga: Läs inledningen "En introduktion till postkolonial teori" och Franz Fanons 

Postkoloniala teoretiker må hävda att Marx tillhörde den förtryckande europeiska  Läroböckerna analyseras med hjälp av den kritiska diskursanalysen och den sociokulturella praktiken belys med hjälp av postkolonial teori. Kolonialdiskursen  De postkoloniala teorierna utgår från ett underifrånperspektiv och analyserar maktens praktik. Utifrån postkolonial teori ger kursen utrymme för reflektion kring en  Postkolonial Teori genre: new releases and popular books, including Revolution Poetry by Revolution Poetry, Den arabiska apokalypsen och andra dikter by Inlägg om postkolonial teori skrivna av jazzamour1970.


När grundades max hamburgare
trainingsplan für zuhause

anthropology; archaeology; architecture; art. art criticism; literary criticism; film theory; biology; composition studies; criminology. pathways perspective; economics

Postkolonial feminism menar att mäns makt över kvinnor hänger ihop med rasism och postkoloniala strukturer. Postkolonial feminism är därför inte bara kritisk mot mäns makt över kvinnor, utan också mot vita personers makt och överordning över icke-vita/rasifierade personer och att det är den vita, europeiska kvinnan som ofta hamnar i fokus i feminismen på bekostnad av andra kvinnor. Trenden i många länder är en postkolonial medvetenhet.

Bakgrund Hanna Wikström är docent i socialt arbete. Hon forskar om exkluderings- och inkluderingsprocesser med fokus på postkoloniala relationer och makt. Hon har studerat asylprövning och trovärdighetsbedömning, skolans bedömningsprocesser när unga begått oönskade handlingar i skolan, kunskapsbildning om hedersrelaterat våld och familj i relation till etnicitet/ras.

Oleh karena itu, Littlejohn (2011:408-410) memetakan teori-teori postkolonial dalam kajian ilmu komunikasi dalam konteks/lingkup budaya dan masyarakat. Postkolonial menjadi teori yang berada dalam aliran tradisi kritis dalam kajian/ilmu komunikasi karena dipengaruhi dominasi, hegemoni dan kekuasaan. Layaknya teori sosial kontemporer lain, postkolonialisme menolak penjelasan yang bersifat universal, karena bagi para pemikir postkolonial, setiap wilayah jajahan mengalami proses kolonialisasi

Trenden i många länder är en postkolonial medvetenhet. Detta är en klassisk socialpsykologisk hållning men den återfinns också som grundantagande inom till exempel poststrukturalistisk och postkolonial teori.